Wetenschappelijk onderzoek heeft reeds aangetoond dat de aanwezigheid van windmolens in de ruime omgeving, zelfs tot 2 km, van een woonst een waardevermindering van de woning tot gevolg heeft. Deze waardedaling varieert meestal van 3.5% tot zelfs 30% en hangt voornamelijk af van de afstand tot de turbine, de zichtbaarheid en de overlast ervan. De waardedaling van de woningen in de buurt wordt vaak ontkend door projectontwikkelaars, waardoor financiële compensatie achterwege blijft.

Meer informatie omtrent de waardedaling van woningen ten gevolge van windturbines kan u vinden op onderstaande websites.