Over de veiligheid van windturbines is reeds veel besproken en geschreven. Uiteraard nemen projectontwikkelaars de noodzakelijke maatregelen om de veiligheid te garanderen. Maar ondanks deze veiligheidsmaatregelen is nog steeds een zeker risico verbonden aan de windturbines: ijsvorming, wiekbreuk en brand.

Tijdens de wintermaanden is ijsvorming en de bijhorende ijsafzetting mogelijk. Deze ijsblokken worden vaak door de draaiende wieken weggeslingerd, ook “ice throwing” genoemd. Gelet op de tiphoogte (180m) en de diameter van de wieken (132m) van de geplande windturbines door Eoly, kunnen deze ijsblokken tientallen meters ver wegslingeren. Dicht bij woongebied houdt dit uiteraard meer gevaar in dan in afgelegen gebieden. Tegenwoordig zijn projectontwikkelaars verplicht een ijsdetectiesysteem te voorzien op de windturbines. Zoals bij elk detectiesysteem kunnen deze echter onderhevig aan technisch gebreken en falen, met potentieel zware gevolgen. Een plaatselijk voorbeeld van dergelijk falend detectie- en waarschuwingssysteem deed zich in juni dit jaar voor in Appels.

Daarnaast bestaat een kleine, maar bestaande kans op wiekbreuk. Volledige of gedeeltelijke wiekbreuk kan ontstaan door twee oorzaken: oversnelheid van de wieken bij het wegvallen van het remsysteem en vermoeidheid van de draagstructuur van het blad. Deze wieken of brokstukken kunnen tot anderhalve kilometer ver geslingerd worden. Ook extremere situaties waarbij de volledige windturbine instort, zijn reeds voorgekomen. Tot slot is het ontstaan van brand een bestaand risico. 

Statistieken omtrent ongevallen bij windturbines kan u hier terugvinden.. Een overzicht van incidenten die zich reeds hebben voorgedaan is hier terug te vinden.  

Zelfs een bekende windmolen fabrikant, Vestas, waarschuwt in de gezondheids- en veiligheidshandleiding om voldoende afstand tot de turbines te bewaren. Werknemers worden geadviseerd om steeds 400m afstand te houden, tenzij dichter noodzakelijk is. Bij evacuaties wordt een perimeter van 500m voorzien. Hierbij kan de vraag gesteld worden hoe verantwoord het plaatsen van dergelijke turbines is op minder dan 400m, in dit geval zelfs tot 250m?