UPDATE

Hierbij kunnen we jullie het nieuws bezorgen dat de Colruytgroep (Eoly) het dossier opnieuw heeft ingediend bij de provincie.
 

EN WAT NU?

De provincie moet nu nagaan of de documenten die vorige keer onvolledig waren nu wel in orde zijn. We verwachten dat het dossier nu snel ontvankelijk en volledig zal verklaard worden . Vervolgens zal het dossier doorgestuurd worden naar de stad Dendermonde en zal binnen de 10 dagen de gele affiche opgehangen worden. Het openbaar onderzoek zal dan tevens opgestart worden.

 

Van zodra het dossier binnen is bij het stadsbestuur, kunnen we volop van start gaan!

 

- Het dossier wordt ingekeken en bestudeerd. De nodige bezwaren worden verder aangevuld.

- We organiseren een nieuwe infosessie met informatie over de procedure en meer uitleg over wat wij zelf kunnen doen om hier tegen in te gaan.

- Bezwaarschriften worden verzameld bij de bevolking en via de advocaat gezamenlijk ingediend op het einde van het openbaar onderzoek (30 dagen). Hiervoor zullen we zitdagen organiseren.

 

Nu start het echte werk! Graag willen we een oproep doen aan iedereen die wil meehelpen:

Heel wat mensen hebben zich al geëngageerd en bij de vorige infosessie aangegeven te willen helpen. Toch zou het goed zijn om nu - 5 maanden later - de groepen nog eens herbevestigd te zien om zo zeker te zijn van het aantal mensen dat kan meehelpen.

 

We zoeken extra hulp om:

-  het dossier in te kijken en te bestuderen

-  te helpen bij de organisatie van de infosessie en de zitdagen

-  langs te gaan bij buren om bezwaarschriften te helpen opstellen en verzamelen

-  verder affiches/infofolders i.v.m. bezwaarschriften te verspreiden in Grembergen

 

We hopen op jullie steun, maar vooral op een positieve afloop!