Iedereen van ons actiecomité helpt op vrijwillige basis, maar om onze slaagkansen te verhogen laten wij ons - waar nodig - bijstaan door experten (o.a. advocaat, burgerlijk ingenieur), drukken wij affiches, flyers, borden...  en dit kost geld. Wie onze acties een financieel duwtje in de rug wil geven, kan een bedrag storten op onze rekening BE32 7360 5885 3402.