Definitie slagschaduw:  

Slagschaduw bij windturbines is de hinder die ontstaat doordat de bewegende delen van de windturbine de zonnestralen tijdelijk blokkeren, waardoor kortdurende schaduw-flikkeringen op verschillende locaties in de omgeving van deze windturbine kunnen optreden. 

Slagschaduw zorgt dus voor een stroboscopisch effect binnen- en buitenshuis, en wordt vaak als zeer storend ervaren. Oordeel zelf op basis van deze voorbeelden binnen en buiten. Hierbij ook een voorbeeld uit de buurt (slagschaduw windturbine Aspiravi te Grembergen).

De Vlaamse wetgeving voorziet een maximaal toegelaten aantal uren slagschaduw dat men binnenshuis mag ervaren en limiteert dit op maximaal 8 uur per jaar, met een maximum van 30 minuten per dag. Opgelet voor buitenshuis wordt geen wettelijke beperking opgelegd en mag dus onbeperkt slagschaduw ervaren worden!

Alvorens een windturbine geplaatst wordt, dient men een slagschaduwstudie voor te leggen. Hierbij wordt een theoretisch model opgesteld over het voorkomen van slagschaduw in de omgeving, op basis van enkele statistische gegevens. Deze gegevens omvatten onder andere de verwachte zonnestand tijdens het jaar, het gemiddeld aantal uren zon in een bepaalde maand, en het aantal uren stilstand van de turbine. Deze stilstand kan veroorzaakt worden door onderhoud, gebrek aan wind of het bereiken van de maximaal wettelijk aantal uren slagschaduw voor een bepaalde woning. Door deze statistische gegevens toe te passen, beperkt men het potentieel aantal uur slagschaduw tot de verwachte wettelijk toegestane hoeveelheid slagschaduw. Afhankelijk van de ligging van een huis of tuin ten opzichte van de turbine, de hoogte van de turbine en de diameter van de wieken, zal op een ander tijdstip slagschaduw voorkomen. Op basis van deze gegevens wordt een slagschaduw-kalender opgesteld. Meer informatie over het berekenen van dergelijke modellen kan hier teruggevonden worden.

Op deze website kan u zelf reeds een simulatie uitvoeren van de mogelijke hoeveelheid slagschaduw in uw huis en tuin. Hiervoor voert u de gegevens van de windturbine in (ashoogte ± 120m, diameter 132m), versleept u het huis en de windmolen naar de gewenste locatie op de kaart en drukt u op bereken.  

 

 

Slagschaduw gegevens Eoly

Op de infosessie stelde Eoly voorlopige simulaties voor. Meer informatie over de werkwijze van de berekeningen en het gebruikte model ontbreekt echter.