Met veel plezier en enthousiasme melden we jullie dat de Provincie, op basis van alle ingediende bezwaren en adviezen van de bevoegde instanties, ongunstig advies gaf aan Eoly voor de omgevingsvergunning!

 We moeten wel meegeven dat Eoly de komende 30 dagen in beroep kan gaan maar we zijn ervan overtuigd dat onze gezamenlijke argumentatie sterk genoeg is om dit te doorstaan. We hopen dat Eoly en Colruyt Group eindelijk inzien dat er absoluut geen draagvlak is en dat de locatiekeuze van bij het begin niet correct was.

 In de volledige argumentatie die vooraf gaat aan deze beslissing, wordt het nogmaals duidelijk hoe belangrijk jullie bezwaarschriften waren. Iedereen bedankt voor de massale inzet en steun!

 Samen voor een Leefbaar Grembergen !