In tegenstelling tot (alle) andere landen, en zelfs Wallonië, is er in Vlaanderen geen wettelijk kader meer omtrent de minimale afstand tussen een windturbine en een woning. Sinds de invoering van de Vlarem II, wordt hiervoor enkel nog een geluidsnorm gehanteerd, ondanks duidelijke (internationale) signalen dat een aanzienlijke afstand tussen de windturbines en woningen moet gehanteerd worden. 

Sindsdien pasten andere landen reeds hun regelgeving aan, ter bescherming van hun bewoners. Wanneer volgt Vlaanderen? Een paar voorbeelden:

  • In Polen werd in 2016 een aanpassing aan de wetgeving omtrent windmolens doorgevoerd. Sindsdien bedraagt de minimale afstand tot de bewoning 10 maal de (tip)hoogte regeling.

  • Ook in Beieren (Duitsland) wordt diezelfde minimumafstand gehanteerd. 

  • Zowel in Denemarken als Wallonië bedraagt de minimale afstand tot de bewoning 4 maal de hoogte van de turbine. In Denemarken dient men zelfs een financiële compensatie te verkrijgen ter compensatie van de waardevermindering van de woning, indien deze zich binnen de de straal van 6 maal de hoogte van de turbine bevindt. 

  • De minimale, wettelijk bepaalde afstand tot de bewoning in Frankrijk bedraagt 500m, maar in veel gevallen wordt zelfs een afstand van 1500m geopperd en gehanteerd.

Indien de afstandsregels van deze landen en streken zouden toegepast worden in dit project, waarbij de tiphoogte van de turbine is vastgelegd op 180m, zou tot onderstaande situatie gekomen worden.  

 

inplantingsbeleid afstanden

 

Indien een minimale afstand van 1500m zou gehanteerd worden, zou het grootste deel van Grembergen binnen deze zone vallen. Is er dus wel plaats in Grembergen voor dergelijke windturbines?  

Minimale wettelijke bepalingen