INFOVERGADERING MAANDAG 27 JANUARI

Steun uw Buur(t), vriend, familie en teken een bezwaarschrift! 

Beste buurtbewoners, bewoners van Grembergen en Vlassenbroek,

De meeste van jullie zijn ondertussen op de hoogte van de geplande bouw van twee windturbines door de Colruyt-groep. De mastodonten zijn 180m hoog en hebben een rotordiameter van 132m (gelijk aan twee voetbalvelden) en zijn nog 40m hoger dan deze in het Hoogveld en in de Hekkenhoek.

De ongelukkig gekozen locatie* ligt op minder dan 250m van woningen en vlakbij het mooie natuurgebied Grembergen Broek, Groot Schoor en Vlassenbroek.

Waarom reageren wij? Omdat deze giganten zo dichtbij komen, is het zeker dat heel wat mensen in Grembergen en Vlassenbroek geluidshinder en slagschaduw zullen ondervinden. Dit kan zeer storend en schadelijk zijn voor de gezondheid van mens en dier. 

Bovendien zal de opgewekte groene energie niet verdeeld worden onder de gezinnen, maar wel gebruikt worden door de Colruyt-groep zelf. Dit, ondanks het feit dat dit project gefinancierd wordt met behulp van subsidies, en dus belastinggeld. De Colruyt-Group, en enkele andere betrokken partijen nemen de winst, de omwonenden de lasten.

Duurzame Energie. Ja! Wij  willen benadrukken dat wij niet tegen groene en hernieuwbare energie zijn, maar dit mag niet ten koste zijn van mens, dier en natuur. Het is belangrijk dat de locaties op een correcte manier gekozen worden en deel uitmaken van een goed en doordacht beleid. Zelf zijn we ook actief op zoek naar duurzame alternatieven, zoals zonne-akkers. Deze veroorzaken geen hinder en worden wel ondersteund door de burgers.

Weet u niet exact waar deze turbines komen? Bent u toch niet overtuigd? Wil u meer info over geluid en slagschaduw? Kom dan zeker langs op onze infosessie:

  • Maandag 27 januari om 20u in het VLEK, Zaal De Grind, Rootjensweg 78. Meer informatie hierover kunt u terugvinden op de keerzijde van deze brief.

windmolens

Op onze website www.weetwatwaaitdendermonde.be kunt  u alle mogelijke informatie (inplantingsplan, plan met geluidshinder en slagschaduw) over dit project terugvinden.

*Locatie: In de achtertuin van de mensen wonende in de Kouterlaan, Lomeersstraat, Ringlaan, Denstraat, Bankveldstraat, Zijdijk, Smidsestraat en binnen het bereik van de Oude Molenstraat, Matexiwijk en Vlassenbroek. 

Samen met jullie voor een leefbaar Grembergen! 

WAT STAAT ER TE GEBEUREN ?

 

De aanvraag tot vergunning werd begin december ingediend en op 3 januari volledig verklaard door de provincie. Het vervolg van het dossier ligt nu in de handen van de stad Dendermonde. De gele affiche werd uitgehangen en het openbaar onderzoek van 30 dagen is gestart. Op deze aanvraag tot vergunning kan iedereen een bezwaarschrift indienen. Deze moeten worden ingediend ten laatste op 8 februari 2020.  

 

WeetWatWaait kan u ondersteunen bij het opstellen en het indienen van een dergelijk bezwaarschrift. We streven ernaar om alle bezwaarschriften te verzamelen en samen in te dienen. Dit om een sterk signaal te geven aan het stadsbestuur. 

WAT KUNT U DOEN ?

  • Kom langs op onze 2de infosessie op 27 januari om 20u uur in het VLEK, Rootjensweg 78 

  • Hier krijgt u verdere uitleg over de windturbines, het dossier, de procedure en luisteren we naar de professionele uitleg van een Burgerlijk Elektrotechnisch Ingenieur Geluid en Slagschaduw en een ervaringsdeskundige gezondheid.

WANNEER EN WAAR KAN ER GETEKEND WORDEN?

  • U kunt het bezwaarschrift downloaden op de website www.weetwatwaaitdendermonde.be en op één van onderstaande adressen bezorgen.

  • U kunt langskomen op onze infovergadering en ter plaatse een bezwaarschrift indienen.

  • Wie liever niet reageert in het openbaar, kan (na een telefoontje) ook steeds langskomen bij 

Ines De Clippeleir (0474/205 597) Bankveldstraat 22 - Herman Verberckmoes of Kristel De Schutter (0476/ 370 882), Lomeerstraat 23 - Patricia Clement (0477/566 590), Kouterlaan 15 - 

Bart Van Havermaet (0473/887 370), Denstraat 79 bus B (aan het grote infobord).

WIE KAN TEKENEN?

  • Iedere persoon die in de buurt (Grembergen en Vlassenbroek) woont van deze windturbines. Meerdere bezwaarschriften per gezin zijn dus mogelijk.

  • Ook vrienden, familieleden (kinderen en kleinkinderen), collega’s die enige link hebben met bewoners van Grembergen en Vlassenbroek, en ook last kunnen ondervinden bij onder andere bezoekjes. Spreek hen zeker aan!

  • Mensen begaan met dier en natuur in Grembergen Broek, Groot Schoor, Pilleput, Vlassenbroek.

  • Kennissen, collega’s, vrienden, gezinnen die gebruik maken van de fietsostrade langs de N41.

Zijn er nog vragen? Wenst u een affiche, wilt u een bezwaarschrift ophalen of wilt u een handje toesteken, dan kan u ons bereiken via e-mail: weetwatwaait@gmail.com

Uw buren, vrienden en familie, rekenen op uw steun!

Tenslotte nog dit : iedereen van ons actiecomité helpt op vrijwillige basis, maar om onze slaagkansen te verhogen laten wij ons - waar nodig - bijstaan door experten (o.a. advocaat, burgerlijk ingenieur), drukken wij affiches, flyers, borden...  en dit kost geld. Wie onze acties een financieel duwtje in de rug wil geven, kan een bedrag storten op onze rekening BE32 7360 5885 3402.

geen windmolen

Het WeetWatWaait actiecomité