De blootstelling aan zowel slagschaduw, geluidsoverlast, infrasone en laag frequente geluiden kunnen een negatieve impact hebben op de gezondheid. 

Zo kan geluidsoverlast ‘s nachts slaapproblemen veroorzaken, met stress en concentratieproblemen als gevolg. Bovendien worden signalen met betrekking tot een Wind Turbine Syndroom gerapporteerd. Ook het effect op bepaalde risicogroepen (onder andere autisme en epilepsie) mag niet onderschat worden. 

Daarnaast kaart de wereldgezondheidsorganisatie het negatief effect van de continue blootstelling aan omgevingslawaai op de gezondheid aan in een recent verslag.

Interessante lectuur:

Deze pagina is momenteel in opbouw en zal regelmatig geüpdatet worden.