Op woensdag 18 september kon Herman Verberckmoes in naam van weet wat waait onze bekommernissen voorbrengen bij de gemeenteraad. 
Om onze vragen tot op de gemeenteraad te krijgen dienden we deze vrij algemeen te houden.  

Hieronder nog even de gestelde vragen.

 

  1. Wat is jullie plan?  Waarom wordt er, ondanks een bestaand inplantingsplan, in vooroverleg met firma’s zoals Eoly dan toch geadviseerd om lukraak her en der windturbines te plaatsen. Bestaat er m.a.w. in Dendermonde een kader, zijn er bepaalde richtlijnen vastgelegd om de gezondheid en de levenskwaliteit van de bewoners te vrijwaren  en om de veiligheid van de bewoners te garanderen? **

  1. Bestaat er in Dendermonde een kader, zijn er bepaalde richtlijnen vastgelegd om de natuurgebieden en de natuurwaarden, die onze woonkernen omgeven, te beschermen? 

  2. Bestaat er in Dendermonde een duidelijk beleid in verband met duurzame energieproductie. Neemt de stad daarin zelf initiatieven? En  staat men daarbij ook open voor andere alternatieven met minder impact op de bewoners en op de natuur. Alternatieven die flexibeler en niet onomkeerbaar zijn. 

  3. Kunnen we op jullie rekenen om het welzijn van de burgers en het behoud van ons dierbaar natuurlandschap voorop te stellen in zowel dit dossier als in toekomstige aanvragen van windturbine-exploitanten. 

Gezien zelfs de WHO waarschuwt voor de mogelijke effecten van windturbines nabij woningen op de gezondheid, willen we verzoeken om jullie verantwoordelijkheid naar jullie burgers op te nemen en het voorzorgsbeginsel toe te passen. 

Het antwoord kan je consulteren via de link hieronder.